top of page
Logo5.png

以茶養生  延年益壽

​熱賣產品

茶。

香葉,嫩芽,

慕詩客,愛僧家。

碾雕白玉,羅織紅紗。

銚煎黃蕊色,碗轉曲塵花。

夜後邀陪明月,晨前命對朝霞。

洗盡古今人不倦,將至醉後豈堪誇。

〈一字至七字詩‧茶〉元稹

bottom of page